13 okt 2022 13:57

Persuitnodiging: Visievorming aquacultuur & ontmanteling windparken

Wanneer: dinsdag 18 oktober 2022, 9u – 17u

Locatie: Radisson Blu Hotel, Frank Van Ackerpromenade 17, 8000 Brugge

 

Beste mevrouw, heer,

Het is ons een bijzonder genoegen u te mogen uitnodigen voor de kick-off van twee afzonderlijke trajecten tot visievorming rond aquacultuur en de ontmanteling van windparken in het Belgisch deel van de Noordzee. U vindt het volledige programma onderaan dit bericht.

Achtergrond

Aquacultuur op zee en de ontmanteling van offshore windparken gaan gepaard met heel wat mogelijkheden en uitdagingen. In het Belgisch deel van de Noordzee wordt al veel actie ondernomen op deze gebieden.

De federale overheid wil deze initiatieven graag op elkaar afstemmen en consolideren in geïntegreerde visies. Hierbij zal specifieke aandacht gaan naar duurzame blauwe groei in een kader van de bescherming en het herstel van het mariene milieu en de mariene biodiversiteit.

Om tot gedragen visies te komen, worden alle belanghebbenden (beleid, bedrijfswereld, wetenschap, maatschappelijk middenveld) van bij de start betrokken in participatieve trajecten die tijdens het komende half jaar verder worden uitgerold. Het doel is om op een transparante manier visies te ontwikkelen waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zullen dit proces begeleiden.

Praktisch

Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk op maandag 17 oktober om 13u uw interesse te bevestigen bij Hannah Janssens (DG Leefmilieu) op hannah.janssens@health.fgov.be, en daarbij de namen van de deelnemende personen en van de media die u vertegenwoordigt te specifiëren. We horen ook graag of u wenst deel te nemen aan de hele dag of een specifieke halve dag (voormiddag ‘aquacultuur’ en namiddag ‘ontmanteling windparken’).

 

Programma

8u45 – ontvangst met koffie

9u – verwelkoming

DEEL AQUACULTUUR

9u10 – inleiding door Sophie Mirgaux, dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid)

9u20 – plan van aanpak door Steven Degraer, Mariene Ecologie en Beheer (KBIN)

9u30 – interactieve rondetafelgesprekken - aquacultuur

10u45 – koffiepauze

11u – vervolg interactieve rondetafelgesprekken – aquacultuur

12u30-13u30 lunch

DEEL ONTMANTELING WINDMOLENPARKEN

13u30 – inleiding door Sophie Mirgaux, dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid)

13u40 – plan van aanpak door Steven Degraer, Mariene Ecologie en Beheer (KBIN)

13u50 – interactieve rondetafelgesprekken – ontmanteling windparken

15u15 – koffiepauze

15u30 – vervolg interactieve rondetafelgesprekken – ontmanteling windparken

16u45 – afsluitende receptie & netwerkmoment