22 nov 2013 11:53

Persuitnodiging: “Zijn we klaar voor patiënt en familie empowerment?”

Op 25 november 2013 organiseert de FOD Volksgezondheid zijn 7de symposium « Kwaliteit en patiëntveiligheid » onder het motto “Zijn we klaar voor patiënt en familie empowerment?”

Patiënt en familie empowerment is een antwoord op heel wat reële noden waaraan onze samenleving de komende jaren het hoofd moet bieden. Denk aan de stijging van het aantal chronische zieken, de verlenging van de levensverwachting, de sterke groei van de sociale netwerken… Het is dus van groot belang om de patiënt zo goed mogelijk voor te lichten en zo nauw mogelijk te betrekken bij zijn/haar zorgtraject en op die manier de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg te verbeteren.

Daarom heeft de FOD Volksgezondheid de bekende Amerikaanse blogger Dave deBronkart uitgenodigd om zijn visie te geven over participatieve geneeskunde. Dave deBronkart is bekend onder zijn pseudoniem e-Patient Dave. Via een eigen succesvolle blog ijvert hij voor een participatieve geneeskunde en voor een meer humane gezondheidszorg. Zijn slogan is: “hoe beter mensen geïnformeerd zijn, hoe beter ze zich uit de slag trekken”.

Naast e-Patient Dave, staan een aantal prominente sprekers op het programma: professor en antropoloog Michel Dupuis (UCL), Luc Galoppin, expert in sociale netwerken, Helen Baxter (UK) over “patient evidence-based”…  Ook patiënten en patiëntenverenigingen, projectleiders, pleitbezorgers en getuigen zullen het woord nemen.

De voordracht van Dave deBronkart gaat door van 09u35 tot 10u35. Tussen 13u00 en 14u00 is een ontmoeting (meet & greet) voorzien voor experts en journalisten. Wenst u Dave deBronkart te spreken of te inteviewen, gelieve dan contact op te nemen met Stéphanie Maquoi via Stephanie.maquoi@sante.belgique.be of 02/524 85 70.

Waar
Pacheco Center (Ingang zijkant Financietoren)
Pachecolaan, 13
1000 Brussel

Wanneer
25 november 2013

Meer informatie:
Sven Heyndrickx  (woordvoerder FOD Volksgezondheid)
sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be  - tel. : 02/ 524 90 79

Reservering voor de meet and greet met Dave deBronkart:
Stéphanie Maquoi : Stephanie.maquoi@sante.belgique.be of 02/524 85 70

Nuttige links:
www.patient-safety.be
www.health.fgov.be
http://epatientdave.com/

Twitter:
@be_gezondheid
#symposiumPatientSafety2013