02 jun 2017 18:24

Planning van het aanbod van de tandheelkunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de quota voor tandartsen vastlegt.

Voor elk jaar wordt het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels in de tandheelkunde, bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 2020 en dit opgesplitst per gemeenschap.

Het ontwerp legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2022, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 141
  • Franse Gemeenschap: 87 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.