01 sep 2017 16:59

Planning van het aanbod van de tandheelkunde voor het jaar 2022 - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de quota voor tandartsen vastlegt voor het jaar 2022.

Voor elk jaar wordt het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels in de tandheelkunde, bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 2020 en dit opgesplitst per gemeenschap.

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2022, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 141
  • Franse Gemeenschap: 87

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.