01 sep 2017 16:59

Ministerraad van 1 september 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 september 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens een persconferentie bevestigde minister van Defensie Steven Vandeput dat de steun van Defensie aan bewakingsopdrachten voor een maand verdergezet wordt met 1250 militairen op straat. Daarnaast besliste de ministerraad dat er een nieuwe, dynamischere werkwijze voor de inzet van militairen ingevoerd zal worden. Er zullen in de toekomst minder militairen op straat aanwezig zijn, maar het veiligheidsniveau blijft hetzelfde.

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord kondigden minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme de herwaardering van de inhaalpremie voor werknemers en enkele uitkeringen in het kader van de uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen aan.

Eerste minister Charles Michel besprak de stand van zaken in de Fipronilcrisis en de genomen maatregelen. Er werden steunmaatregelen voor bedrijven genomen, een voorontwerp van wet voor de vordering tot collectief herstel goedgekeurd, een voorontwerp van wet voor compensaties voor getroffen bedrijven goedgekeurd en de besmetting wordt erkend als onvoorzien incident.

Tot slot verklaarde de eerste minister dat de regering de maatregelen die in juli werden goedgekeurd in verband met economisch herstel, sociale cohesie en de strijd tegen armoede zal implementeren. Dat is ook het geval voor de dertigtal thematische maatregelen die de ministerraad heeft genomen in verband met veiligheid en justitie.