01 sep 2017 16:59

Uitvoering van het interprofessioneel akkoord: uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert.

Het ontwerp voorziet de volgende maatregelen:

  • herwaardering met 1,7 % van de forfaits in primaire arbeidsongeschiktheid en van de forfaits in invaliditeit zonder stopzetting van de onderneming vanaf 1 september 2017
  • herwaardering met 1,7 % van het forfait toegekend voor elke week van volledige moederschapsrust vanaf 1 september 2017
  • herwaardering met 5 % van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden vanaf 1 oktober 2017

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten