17 jul 2015 19:01

Planning van het medisch aanbod voor 2021

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2021 het maximum aantal geattesteerde kandidaten vastlegt dat toegang heeft tot een van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde.

De meerderheid van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod stelt voor om voor het jaar 2021 het quotacijfer 1230 te behouden. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het federaal quotacijfer voor 2021 dan ook vast op 1230, opgesplitst als volgt:

  • 738 voor de Vlaamse Gemeenschap
  • 492 voor de Franse Gemeenschap

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod