09 nov 2018 14:04

Plechtigheid van 11 november voor de herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand

Op 11 november 2018 organiseert de federale regering aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel een plechtigheid ter herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand als eerbetoon aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de militairen die gesneuveld zijn tijdens vredes- of humanitaire operaties sinds 1945.

De herdenking vindt elk jaar plaats op de symbolische datum van de Wapenstilstand in 1918. Dit jaar is 11 november een bijzondere herdenking van de Wapenstilstand. Op deze dag herdenken we de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Voor deze speciale gelegenheid zal Koning Filip vergezeld zijn van Koningin Mathilde. De plechtigheid gaat door in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de overheden van het Koninkrijk en uitzonderlijk in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het diplomatieke korps.


Eén slachtoffer in het bijzonder wordt geëerd, de onbekende soldaat, die alle slachtoffers van alle oorlogen symboliseert en die er op 11 november 1922 werd begraven. We eren eveneens de nagedachtenis van allen die gevochten hebben en het beste van zichzelf hebben gegeven voor het vrijwaren van onze vrijheden en de fundamentele waarden van onze democratie en van onze Natie.


Tijdens de herdenking wordt er ook speciale aandacht aan 'Onze vergeten helden' geschonken, een initiatief van het War Heritage Institute om de  gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog weer in herinnering te brengen, die naar de begraafplaats van hun gemeente werden gerepatrieerd. In het bijzijn van Koning Filip en Koningin Mathilde wordt een herdenkingsplaatje '14-18-Pro Patria' aangebracht bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel door kinderen van twee Brusselse scholen. Meer info: http://www.warheritage14-18.be/nl/event/onze-vergeten-helden.


De plechtigheid vindt plaats op 11 november 2018 aan het Graf van de Onbekende Soldaat van 10u tot 12u. Ze wordt rechtstreeks door de VRT uitgezonden. La Une wijdt ook een speciale editie aan de herdenking van de Wapenstilstand.