24 feb 2006 16:00

Politieambt

Ondersteuning bij doorgeleiding in geval van verwijdering door middel van luchttransport

Ondersteuning bij doorgeleiding in geval van verwijdering door middel van luchttransport

De Ministerraad besliste de wet op het politieambt te wijzigen. Hij voegde eraan toe dat de Federale politie belast is met de uitvoering van ondersteunende maatregelen bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering via luchtvervoer. Die wet voorziet al dat de federale politie bevoegd is om opdrachten inzake politie der luchtwegen uit te voeren. Een Ministerieel besluit zal de uitvoeringsmodaliteiten van de ondersteuning nader bepalen. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt goed. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Patrick dewael, Minister van Binnenlandse zaken. Het zet richtlijn 2003/110/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 in Belgisch recht om. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.