02 feb 2007 16:00

Politiediensten

Regeling van de rechtspositie van de leden van de voormalige luchtvaartpolitie

Regeling van de rechtspositie van de leden van de voormalige luchtvaartpolitie

Een amendement van de wet diverse bepalingen dat minister van Binnenlandse Zaken aan de ministerraad voorlegde regelt de rechtspositie en de statutaire inschaling van de leden van de voormalige luchtvaartpolitie die overgeplaatst zijn naar het operationeel middenkader van de voormalige rijkswacht. Het amendement creëert een rechtsgrond voor hun rechtspositie. Het ligt in het verlengde van het arrest van het Arbitragehof (180/2006) en voert het advies van de Raad van State uit (41.927/2 van 15 januari 2007).