06 jul 2012 18:09

Politiediensten krijgen vrije en gratis toegang tot de beelden van de bewakingscamera’s - tweede lezing

De politiediensten krijgen vrije en gratis toegang tot de beelden van bewakingscamera's van de openbare vervoersmaatschappijen. De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet goed dat de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s wijzigt.  Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Sinds lang vragen de politiediensten om gratis en vrije toegang te krijgen tot de rechtstreekse beelden van de bewakingscamera’s van de openbare vervoersmaatschappijen en van een aantal strategische plaatsen, zodat ze de doeltreffendheid van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie kunnen versterken en de veiligheid kunnen verhogen. De diensten van de federale en lokale politie hebben voortaan vrij en gratis toegang tot de camerabeelden die geïnstalleerd zijn op het netwerk van de openbare vervoersmaatschappijen. De toegang is enkel toegestaan voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Bovendien zullen de politiediensten ook gratis en vrije toegang krijgen tot de camerabeelden die geïnstalleerd zijn op nucleaire sites.
De voorwaarden voor de vrije toegang worden later bepaald in een koninklijk besluit. De technische aspecten worden in een samenwerkingsprotocol tussen de verschillende betrokken partijen verduidelijkt.