14 mrt 2003 16:00

Politionele onderzoekstechnieken

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de politionele onderzoekstechnieken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de politionele onderzoekstechnieken.

Dit ontwerp verleent de politiedienst de toelating om, binnen het kader van een infiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, bepaalde politionele onderzoekstechnieken aan te wenden. Worden weerhouden als politionele onderzoekstechnieken: de pseudo-koop, de vertrouwenskoop, de testkoop, de pseudo-verkoop, de vertrouwensverkoop, de gecontroleerde aflevering, de gecontroleerde doorlevering en de frontstore. De politionele onderzoekstechnieken dienen ter ondersteuning van de infiltratieoperatie en helpen het doel ervan - met name het vervolgen van daders van misdrijven en het opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van ernstige aanwijzingen van te plegen of reeds gepleegde, al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten - te verwezenlijken. Zij hebben dezelfde gerechtelijke finaliteit als de bijzondere opsporingsmethode van de infiltratie.