18 jan 2024 14:05

Presentatie van het nieuwe Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid

Op dinsdag 23 januari zal Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu, het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) officieel introduceren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt bijna een kwart van alle sterfgevallen verband met milieufactoren die we kunnen beïnvloeden. Daarom richt het nieuwe plan zich specifiek op kwesties die cruciaal zijn voor onze gezondheid en die van onze planeet.

NEHAP3 (National Environment Health Action Plan 3) zal de komende 5 jaar verder uitgerold worden.

Het voorziet in de implementatie van verschillende projecten die van direct belang zijn voor burgers, zoals:  

 • De transitie naar een duurzaam en koolstofarm gezondheidssysteem,
 • Adaptatie van de gezondheidszorg aan de gevolgen van klimaatverandering,
 • De invloed van chemische stoffen zoals hormoonverstoorders op de volksgezondheid en het milieu, ...

Op 8 januari werd NEHAP3 goedgekeurd door de Gemengde Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu en Gezondheid (GICLG). De GICLG verenigt de ministers van leefmilieu en gezondheid van ons land en wordt voorgezeten door de federale minister van Leefmilieu. NEHAP3 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende federale en gefedereerde instanties bevoegd voor leefmilieu en gezondheid. Het focust zich op twee prioritaire thema’s: (i) veerkracht, adaptie en strijd tegen de klimaatverandering en (ii) de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het leefmilieu. Met de lancering van deze derde editie viert NEHAP ook zijn 20e verjaardag. 

Tijdens het evenement krijgen journalisten de gelegenheid om vragen te stellen aan de minister, de sprekers en de experts die betrokken zijn bij het NEHAP. 

Praktische informatie

 • Locatie: Residence Palace, zaal Polak, Wetstraat 155, 1000 Brussel   
 • Ontvangst met koffie vanaf 9u30   
 • Presentaties van 10u00 tot 12u35   
 • Netwerklunch tot 13u30   
 • Vertalingen NL en FR

Programma

 • Verwelkoming: Zakia Khattabi  
 • Context en algemene presentatie: Robb Butler (WHO)  
 • Presentatie van het plan: NEHAP-secretariaat 
 • Focus op specifieke acties :    
 • Exotische muggen 
 • Ozon en hitte  
 • Duurzaamheid van de gezondheidszorg  
 • Hormoonverstorende stoffen  
 • Panelgesprek met The Shifters Belgium, Onafhankelijke ziekenfondsen, HEAL en Bond Beter Leefmilieu  
 • Dank en slotwoord: Dirk Ramaekers (Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en Pierre Kerkhofs (Directeur-generaal Leefmilieu van de FOD)  

Perscontact

Journalisten worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen aan Annelies Wynant, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid: