20 sep 2019 14:13

Preventie van luchtverontreiniging door schepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo, minister van Energie Marie Christine Marghem en minister van Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 27 april 2007 over de preventie van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen wijzigt.

Het ontwerp heeft als doel de amendementen aan de overeenkomst MARPOL (maritieme polutie), aangenomen in oktober 2018, om te zetten in Belgisch recht. De Europese richtlijn (EU) 2016/802* over de vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen wordt hierbij ook gedeeltelijk omgezet.

Internationaal mogen schepen vanaf 1 januari 2020 enkel nog varen met bunkerolie met een laag zwavelgehalte. De limiet van het zwavelgehalte daalt daardoor van 3,5% naar 0,5%. In België is een strengere norm van toepassing. Sinds 2015 mogen schepen die een Belgische haven aandoen enkel varen op bunkerolie met een maximum zwavelgehalte van 0,1%.

Het ontwerp beoogt eveneens de internationale 'carriage ban' van bunkerolie met een hoog zwavelgehalte te implementeren in België. Deze gaat in vanaf 1 maart 2020 en maakt een robuust handhavingsmechanisme mogelijk, omdat schepen dan ook geen bunkerolie met een hoog zwavelgehalte aan boord mogen hebben om te gebruiken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

*van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016