10 okt 2003 17:00

Preventie van zware ongevallen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening ten laste van de begroting 2003 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van een dossier met betrekking tot de organisatie van het 7de symposium "Preventie van zware ongevallen", op 4 november a.s.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening ten laste van de begroting 2003 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van een dossier met betrekking tot de organisatie van het 7de symposium "Preventie van zware ongevallen", op 4 november a.s.

Dit evenement vindt plaats in het kader van de uitvoering van de preventieopdrachten vastgelegd in het Seveso-Samenwerkingsakkoord. De totale kostprijs bedraagt 36.194,46 euro en valt binnen het kader van de begrotingsdiscipline die door de omzendbrief van de Minister van Begroting werd opgelegd (*). (*) van 6 maart 2003.