01 jul 2011 16:35

Preventieve diplomatie

Financiering van een initiatief op het vlak van de preventieve diplomatie

Financiering van een initiatief op het vlak van de preventieve diplomatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere de financiering op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken goed van een initiatief op het vlak van de preventieve diplomatie. 

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Koninklijke
Vlaamse Schouwburg (KVS) - Een podium voor de vrede, derde platform voor de podiumkunsten in Kinshasa - Democratische Republiek Congo (DRC)
 
De KVS brengt voor de derde keer podiumkunsten naar Kinshasa. Het thema,  een podium voor vrede, beklemtoont de belangrijke rol die cultuur in een
geglobaliseerde wereld speelt om de duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling te bevorderen en om conflicten te vermijden dankzij de vrije meningsuiting en het bespreekbaar maken van conflicten. Het platform maakt gebruik van toneel, muziek en dans om aanwezige en latente conflicten op een participatieve manier bespreekbaar te maken. 

De kennismaking met de cultuur van andere groepen verbetert de kennis en het respect voor die cultuur. Cultuur draagt bij tot het doorbreken van vooroordelen en brengt Congolezen onderling en Belgen dichter bij elkaar.