16 okt 2002 17:00

Prijsaanduiding in de reizensector

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector.

Dit ontwerp van koninklijk besluit maakt een beperkte afwijking mogelijk op de voorschriften van artikel 3 van de wet van 14 juli betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, dat de aanduiding van de totale prijs oplegt, met inbegrip van alle taksen en verplicht bij te betalen diensten. Vanuit de vaststelling dat in de reizensector de laatste jaren allerlei luchthaventaksen, ecologische taksen, en dergelijke meer hun intrede doen, en dat deze taksen en hun exacte bedrag onvoorspelbaar zijn, is het aangewezen om zowel in het belang van de verkoper als van de consument af te wijken van de totale prijs-vereiste. Het bedrag van deze buitenlandse taksen dient niet in de totale prijs van het aanbod te worden opgenomen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: - het gaat om een buitenlandse taks of retributie; - opgelegd aan de consument; - ter plaatse betaalbaar aan de buitenlandse overheid. Hoewel het bedrag van deze taksen niet moet opgenomen worden in de globale prijs moet de verkoper de consument hierover wel afzonderlijk inlichten bij ieder aanbod. Dit moet schriftelijk en op een volledige, ondubbelzinnige en duidelijke manier gebeuren, op basis van de bedragen die gelden op het ogenblik dat de verkoper zijn aanbod kenbaar maakt door middel van bijvoorbeeld reisbrochures. De verkoper moet de consument er eveneens uitdrukkelijk op wijzen dat het bedrag voor wijziging vatbaar is, als er een hiertoe een reële kans bestaat.