09 feb 2024 17:58

Prinses Elisabeth Zone: praktische modaliteiten inzake tendering - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van Der Straeten na advies Raad van State in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in het kader van de tendering van de “Prinses Elisabeth Zone” (PEZ) in de Noordzee voorziet in de praktische uitvoering van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Dit met het oog op het voorleggen van het dossier op het Overlegcomité.