06 dec 2002 16:00

Procedure van de controles verricht door het FAVV

Procedure van de controles verricht door het FAVV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de procedure van de controles die verricht worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Procedure van de controles verricht door het FAVV Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de procedure van de controles die verricht worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp heeft voornamelijk tot doel de controleprocedures te harmoniseren voorzien in de 15 wetgevingen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen, met uitzondering van de "hormonenwet" van 15 juli 1985. De datum waarop het ontwerp in werking treedt werd vastgesteld op 1 januari 2003. (*) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.