17 jan 2020 15:40

Procedure voor de aanwijzing van een kandidaat-rechter bij het Internationaal Strafhof

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de lancering van de procedure voor de aanwijzing van een mogelijke Belgische kandidaat voor de betrekking van rechter bij het Internationaal Strafhof.

De termijn voor de aanwijzing van kandidaten voor de volgende verkiezing van zes rechters bij het Internationaal Strafhof vindt plaats van 6 januari 2020 tot 30 maart 2020. Deze verkiezing zal plaatsvinden ter gelegenheid van de 19de zitting van de Vergadering van Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome. Ze zal  doorgaan op de zetel van de Verenigde Naties in New York van 7 tot 17 december 2020. 

De wet van 29 maart 2004 over de samenwerking met het Internationaal Strafhof en de internationale straftribunalen België regelt de procedure die de manier bepaalt waarop een kandidaat kan worden voorgedragen. De ministerraad beslist dan ook om de selectieprocedure te starten, en gaat akkoord met de tekst van de oproep tot kandidaatstelling voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.