01 apr 2022 18:07

Programma DIGIT-04: vernieuwing van het platform voor langetermijnbewaring

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine de vernieuwing van het platform voor langetermijnbewaring (DIGIT-04-LTP) goed met gebruikmaking van de door Smals geëxploiteerde G-Cloud-diensten.

Op 7 december 2018 heeft de ministerraad de uitvoering goedgekeurd van de tweede fase van het programma DIGIT-04 voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief. In het kader van dat programma worden drie soorten activiteiten verricht:

1) een digitaliseringsplatform om verschillende types van voorwerpen te digitaliseren

2) een gemeenschappelijk platform voor de bewaring op lange termijn van digitale objecten

3) activiteiten gelinkt aan de toegankelijkheid van digitale objecten.

Dit voorstel heeft betrekking op de tweede activiteit, de bewaring op lange termijn (LTP). Bij een investering in digitalisering is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de aanmaak van digitale gegevens, maar zeker ook met de bewaring ervan gedurende hun volledige levenscyclus.

Om de LTP-dienst te vernieuwen en te verzekeren, stelt de POD Wetenschapsbeleid voor om gebruik te maken van de G-Cloud diensten uitgebaat door Smals (waarvan hij lid van is) via een "in house" samenwerking.