20 apr 2012 19:51

Programma voor wetenschappelijk onderzoek van Landsverdediging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het programma voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van Landsverdediging in 2012 uit voeren.

De 83 onderzoeken van het programma 2012 richten zich op prioritaire strategische doelstellingen:

  • de verbetering van het academisch onderwijs van de Koninklijke Militaire School
  • steun op operationeel vlak
  • ondersteuning van besluitvorming

Verschillende onderzoekescentra staan samen met universitaire instellingen, binnenlandse- en buitenlandse onderzoekinstellingen in voor de uitvoering van het programma. 67 van de 83 onderzoeken zijn al gestart, 16 zijn nieuw. De ministerraad stemt eveneens in met de aanwerving van vier attachés wetenschappelijk onderzoek om het programma uit te voeren.