03 okt 2003 17:00

Programmabegroting

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad het ontwerp van circulaire goed rond de integratie van de federale overheidsdiensten en hun beleids- en beheersorganen in de structuur van de programmabegroting.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad het ontwerp van circulaire goed rond de integratie van de federale overheidsdiensten en hun beleids- en beheersorganen in de structuur van de programmabegroting.

In deze circulaire worden de volgende organen beoogd: * Beleidsorganen: - het politiek secretariaat van de minister of de staatssecretaris; - de cel algemene beleidscoördinatie en de cel algemeen beleid; - de beleidsraad; - de beleidscel; - het auditcomité * Beheersorganen: - het directiecomité; - de stafdiensten. De voorgestelde nieuwe begrotingsstructuur is grotendeels gestoeld op deze die in de algemene uitgavenbegroting 2003 voor de horizontale federale overheidsdiensten werd ingevoerd. Vanaf de begroting 2004 zal zij voor elke FOD (Federale Overheidsdienst) en POD (Programmatorische Federale Overheidsdienst) op uniforme wijze toegepast worden.