20 okt 2016 13:37

Programmering van de militaire investeringen 2016-2030

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet over de militaire programmering van investeringen in 2016-2030.  

De programmawet die minister van Defensie Steven Vandeput heeft voorgesteld, bevat een overzicht van de geplande investeringen in hoofdmaterieel voor defensie van 2016 tot 2030. De regering wenst op vraag van de NAVO en Europese partners de investeringen op korte termijn te stabiliseren en tegen 2030 te laten toenemen.

België neemt een belangrijke plaats in binnen de NAVO en de EU en wil deze bestendigen door te blijven investeren in de militaire capaciteit. Het gaat hier om een langetermijnvisie die de algemene richting voor defensie uittekent en waarvan de investeringen pas in latere jaren effectief zullen zijn.

De investeringsprojecten zijn opgenomen in een bijlage, dat ook de schatting van de omvang en het vermoedelijke jaar waarin de contracten worden afgesloten, vermeldt. De parlementaire commissie legeraankopen zal de uitvoering van het investeringsplan opvolgen.