24 okt 2013 17:37

Promotie van de E-factuur: Minister Chastel sluit protocollen af met interprofessionele organisaties

Minister van de Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel ontving vandaag vertegenwoordigers van verschillende interprofessionele organisaties (BECI, FEB-VBO, IZEO, NSZ, UCM, Unizo, UWE et Voka) op zijn kabinet voor de ondertekening van protocollen ter promotie van het gebruik van de e-factuur.
De Europese Unie wenst tegen 2020 van de elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze te maken. De Belgische Regering wil de ondernemingen aanmoedigen zich hiervoor voor te bereiden: de elektronische facturatie vereenvoudigt het leven en vermindert de administratieve lasten en de kosten voor de behandeling van de traditionele papieren facturen.

Eind vorig jaar organiseerde de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging samen met deze organisaties roadshows om het gebruik van de elektronische facturatie aan te moedigen. Deze roadshows werden overal in het land georganiseerd en Minister Chastel was op verschillende events aanwezig. “Door het ondertekenen van een protocol onderschrijft de federatie de doelstelling om maximaal de elektronische facturatie bij haar leden te promoten” stelde Olivier Chastel. Eerder werden al een reeks protocollen ondertekent met onder andere service providers, die de nodige technische en ICT-ondersteuning kunnen geven aan het gebruik, het ontvangen en het verwerken van e-facturen. 

Olivier Chastel herhaald tijdens de ondertekening nogmaals de voordelen van  het gebruik van e-facturen: “Voor België wordt geschat dat indien alle facturen langs elektronische weg verstuurd en afgehandeld zouden worden, de vermindering van de administratieve lasten ongeveer 3,5 miljard euro kan bedragen. Het is dus normaal dat de Regering initiatieven steunt die ertoe strekken het

« Al in 2012 heeft BECI het E-Facturation protocol van het Forum for the Future ondertekend”, vermeldt Olivier Willocx, afgevaardigd bestuurder van de Brusselse werkgeversorganisatie.  « Vandaag stellen we vast dat ondernemingen die lid zijn van onze organisatie, en die naar de elektronische facturatie overgegaan zijn, zeer tevreden ermee zijn »

Philippe Lambrecht, Administrateur-Secretaris-generaal van de VBOB  : “ De wetgeving inzake elektronische facturatie is het resultaat geweest van een constructieve modelsamenwerking sinds verschillende jaren tussen alle betrokken belanghebbenden. Vandaag wordt dit door de ondertekening van de protocollen die ertoe strekken dit fantastische middel te promoten, geconcretiseerd waardoor onze doelstelling van 25% van elektronische facturatie snel zou kunnen worden bereikt”.

Voor Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van IZEO : « De elektronische facturatie is ook een echte opportuniteit voor de KMO’s ! Gedaan met de schoenendoos vol met de facturen van het kwartaal! IZEO biedt zijn leden een begeleiding bij hun overgang naar de elektronische facturatie aan, samen met hun boekhouder.»

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Vandaag verstuurt de overgrote meerderheid van de kmo’s hun facturen niet digitaal. Nochtans biedt de elektronische factuur heel wat voordelen. Zo kan elektronische facturatie de ondernemer veel kosten en tijd besparen op vlak van papier en verzending.”

Philippe Godfroid, Voorzitter van de UCM:  « Hoe kleiner een onderneming is, hoe groter lijdt ze aan de administratieve lasten. Daarom moedigt de UCM het gebruik van de elektronische weg aan, namelijk voor de facturen. Daarmee wordt het beheer vlotter en worden voor de overheid werkelijke mogelijkheden geschept om het leven van de ondernemer te vereenvoudigen”. 

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo : “E-facturatie is een belangrijke stap vooruit voor de ondernemers. Het systeem levert een administratieve vereenvoudiging, versnelt het betalingsproces en betekent zowel tijd- als geldwinst.”

Jean de Lame, secretaris-generaal van de UWE: « Geleidelijk zal de elektronisch facturatie de regel worden en de papierfacturatie de uitzondering »

Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka:  “Elektronische facturatie biedt bedrijven de mogelijkheid hun overheadkosten aanzienlijk terug te dringen. Het laat bovendien een versnelling van het betalingsverkeer toe. “