07 nov 2013 12:51

Promotie van de elektronische facturatie door de Belgische economische beroepen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Op donderdag 7 november heeft Minister voor Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel  protocollen betreffende de promotie en het gebruik van de elektronische facturatie ondertekend samen met de instituten die de Belgische economische beroepen vertegenwoordigen (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten - IAB, Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - BIBF,  Instituut van de Bedrijfsrevisoren - IBR) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat


In verband met de technische bijstand en de ICT die vereist is voor het gebruik, de ontvangst en de behandeling van de elektronische facturen werd eerder al een reeks protocollen met service providers en softwarebedrijven ondertekend. Gelet op het feit dat de elektronische facturatie steeds belangrijker wordt, gaven ook de Belgische interprofessionele federaties (Beci, IZEO, Verbond van Belgische Ondernemingen, Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, Voka, Union des Classes Moyennes, Union wallonne des Entreprises en Unizo) gevolg aan de impuls van Minister Olivier Chastel door het protocol te ondertekenen.
Het engagement van de instituten en van de notarissen die gewoonlijk de adviseurs van ondernemingen zijn, is een zeer duidelijke boodschap aan de bedrijven m.b.t. de noodzakelijkheid om hun administratieve organisatie aan te passen.
Voor Olivier Chastel “is het evident dat het werk van de notarissen en de boekhouders door de elektronische facturatie wordt vereenvoudigd. Het is immers een echt dynamisch werktuig dat tal van voordelen aanbiedt. De administratieve lasten, de kosten verbonden aan de papierfactuur en de opslagruimte worden erdoor verlaagd. Bovendien kan ook tijd bespaard worden (de tijd verstreken tussen de zending en de ontvangst wordt kleiner), zijn de foutenrisico’s voortvloeiend uit de codering van de gegevens heel klein, worden de betalingen sneller gemaakt en heeft het een positieve weerslag op het milieu. Kortom, de elektronische facturatie is mogelijk, gemakkelijk en voordelig!”.
De heer Benoit Vanderstichelen, voorzitter van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten : “In de kern van ons beroep en van de dematerialisatie van procedures en documenten die wij dagelijks gebruiken, katalyseert de optimale implementatie van elektronische facturatie in KMO’s de diverse functies van de cijferberoepen in het adviseren en begeleiden van ondernemingen. Bewustmaking, organisatie, betrouwbaarheid en diensten met een hoge toegevoegde waarde aanbieden, zijn de engagementen van de IAB en haar leden!”

De heer Jean-Marie Conter, voorzitter van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten : “Het BIBF is ervan overtuigd dat de overgang naar de elektronische facturatie een echte opportuniteit is voor de 6 000 boekhouders-fiscalisten van het land! Natuurlijk zullen de cijferberoepen hun kantoren met de overstemmende voorzieningen moeten uitrusten, maar vooral zullen ze eindelijk maximaal zich kunnen wijden aan het adviseren van ondernemingen, een activiteit met hoge toegevoegde waarde!”.
De heer Daniel Kroes, voorzitter van het instituut van de Bedrijfsrevisoren : “Het IBR stemt volledig in met een ruime en snelle instelling van de elektronische facturatie en zet aldus alle bedrijfsrevisoren aan om deze elektronische facturatie vanaf heden te gebruiken”. De heer Thierry Dupont, ondervoorzitter van het IBR : “Aangezien de 1.050 bedrijfsrevisoren van het land de bevoorrechte tussenkomende partijen van de bedrijven zijn, zullen ze hun klanten op nuttige wijze ertoe aanzetten om naar de elektronische facturatie over te stappen waarbij ze die klanten bij de nodige aanpassingen van hun interne procedures voor de behandeling van elektronische documenten zullen bijstaan”.
Mevrouw Lorette Rousseau,  Voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: “Onze federatie is heel blij met de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging samen te werken. Elk jaar gaan ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de notaris om 800.000 à 900.000 officiële documenten af te sluiten. Daaruit blijkt dat het project van elektronische facturatie een aanzienlijk potentieel heeft. De elektronische facturatie heeft slechts voordelen : ze is eenvoudiger, efficiënter en rendabeler. Bovendien gaat het om een milieuvriendelijk project en stemt het dus volledig overeen met de doelstelling van duurzame ontwikkeling van de notarissen”.