09 jun 2005 17:00

Provinciegouverneurs

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad kennis van het rapport van de conferentie van provinciegouverneurs en hun verzoek om hierover verder te overleggen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, nam de Ministerraad kennis van het rapport van de conferentie van provinciegouverneurs en hun verzoek om hierover verder te overleggen.

Het rapport behandelt de analyse van de opdrachten van de Gouverneurs in hun hoedanigheid van commissaris van de federale regering en vertegenwoordiger van de Staat in de provincie. De Gouverneurs oefenen een aantal federale taken in opdracht van federale overheidsdiensten uit, zoals Binnenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid... Naar aanleiding van een omzendbrief eind 2003 die de taken van de Gouverneurs voor de FOD Binnenlandse zaken actualiseerde, besliste de conferentie van Gouverneurs ook de taken die ze voor andere overheidsdiensten uitvoeren, te analyseren en te actualiseren. Hun bevindingen en voorstellen hierover komen in het verslag aan bod.