06 dec 2002 16:00

Psychiatrische bedden in de algemene ziekenhuizen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de psychiatrische zorgen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de psychiatrische zorgen.

Het eerste ontwerp heeft tot doel het aantal bedden te verhogen voor de opvang van mensen met psychische stoornissen in algemene ziekenhuizen (A-bedden). De beslissing kwam er omdat mensen met psychische stoornissen nu nog vaak worden opgevangen in afdelingen die daar niet op voorzien zijn. Door een aanpassing van het maximum aantal toegelaten bedden in algemene ziekenhuizen voor personen met acute psychiatrische stoornissen zullen een aantal extra bedden vrij komen. Dit komt neer op een regularisatie van de huidige situatie. Tevens zullen ziekenhuizen die dat willen, er toe aangemoedigd worden bestaande bedden van bepaalde types op budgetneutrale wijze om te schakelen naar A-bedden. Op termijn zou de regeringsmaatregel tot een lichte groei van het reële aantal bedden moeten leiden. Het streven ligt op 0,27 bedden per 1000 inwoners. De huidige norm is 0,15 bedden per 1000 inwoners. In werkelijkheid wordt deze norm vandaag overschreden, zonder echter reeds het streefcijfer van 0,27/1000 te halen.