10 feb 2012 01:00

Publicatie van de ramingen van het Planbureau: reactie Olivier Chastel

Minister van Begroting Olivier Chastel heeft kennis genomen van de nieuwe economische indicatoren van het Planbureau. De groeiprognose van 0,8% die was voorzien in de begroting 2012 wordt naar beneden herzien. De volgende begrotingscontrole zal dus een groei van 0,1% als basis nemen.

Met een groeiverschil van 0,1% bedraagt de impact op het vorderingensaldo ongeveer 170 miljoen voor Entiteit I en 50 miljoen voor Entiteit II. Om deze groeiverlaging te compenseren en om een jaarlijks deficit van 2,8% te kunnen garanderen in 2012, moet er dus minstens 1,2 miljard worden gevonden voor Entiteit I.

 

« Naast de vooruitzichten van het Planbureau, zal de begrotingscontrole ook rekening houden met twee andere parameters, zodat het eindbedrag van de begrotingsinspanning kan worden bepaald. Enerzijds moet het tekort voor 2011, dat 0,4% groter is dan voorzien, worden geanalyseerd om eventuele eenmalige factoren op te sporen. Anderzijds zal door een permanente opvolging van de uitvoering van de begroting de impact van de maatregelen van de regering op de begroting gemeten worden. In dit kader werd aan het Monitoringcomité gevraagd om voor 24 februari een rapport op te stellen met een nauwkeurig overzicht van de Belgische overheidsfinanciën », verduidelijkte Olivier Chastel.

 

Deze week begonnen de bilaterale vergaderingen tussen het departement Begroting en de andere departementen om verschillende besparingsmaatregelen te bespreken. « De initiële kredieten voor het begrotingsjaar 2012 zullen in principe niet verhoogd worden», benadrukte Olivier Chastel.

 

«Het is dus nog te vroeg om zich uit te spreken over het totaalbedrag dat tijdens de begrotingscontrole moet gevonden worden. Het is rond de onderhandelingstafel dat de verschillende pistes zullen geanalyseerd worden».