28 mrt 2003 16:00

PWA

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en van Gelijke Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling voor het jaar 2003 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en van Gelijke Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling voor het jaar 2003 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

In de gestemde begroting voor 2003 is de bestemming van 22,31 miljoen euro voor de administratieve omkadering van de PWA gerealiseerd door een voorafname op de BTW-ontvangsten in het kader van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.