12 jul 2012 19:41

Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

De ministerraad benoemt de leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). 

De mandaten van de leden van de raad van bestuur die verstreken zijn, worden opnieuw toegekend. Het mandaat van de vicevoorzitter en twee leden wordt voor zes jaar verlengd. Twee nieuwe leden worden voor zes jaar benoemd en een eervol ontslag wordt verleend.