30 jan 2014 15:18

Raad voor Dierenwelzijn geeft nieuw advies over het houden van dolfijnen

De Raad voor Dierenwelzijn stelt vandaag een nieuw advies voor met maatregelen voor het houden van dolfijnen in gevangenschap. Na protest van dierenrechtenorganisaties, keurde de Kamer een resolutie goed waarin opgeroepen werd tot oprichting van een speciale commissie die het welzijn van dolfijnen in dolfinaria moest onderzoeken en die pleitte voor een moratorium voor dolfinaria.  De Raad richtte in 2011 een werkgroep op om de bestaande normen onder de loep te nemen. Deze werkgroep bestond uit wetenschappers, vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties en dolfinaria.

De laatste decennia heeft het welzijn van de dieren aan belang gewonnen. Hoewel wetenschappelijke studies in de modernere Europese dolfinaria geen duidelijke en eensgezinde stressindicatoren kunnen aantonen bij deze soort, is er toch een maatschappelijke vraag naar aanpassingen van dierenverblijven. 

In ons land worden enkel dolfijnen gehouden in het dolfinarium ‘Boudewijn Seapark’ in Brugge. Na vele discussies met het dolfinarium Boudewijn Seapark en dierenrechtenorganisaties is de Raad voor Dierenwelzijn tot een compromis gekomen. Een begeleidingscommissie zal er op toe zien dat het dolfinarium de afspraken ter verbetering van het welzijn van de dolfijnen uitvoert zoals het vergroten van de zwemruimte en het voorzien van een buitenbassin. Op korte termijn zal het dolfinarium zijn educatief programma actualiseren (met veel aandacht voor dolfijnen in hun natuurlijke omgeving) en een meer gevarieerde omgevingsverrijking aanbieden. 
Verder moet een advies gevraagd worden aan de Raad voor Dierenwelzijn als de vergunning voor de dolfijnenpopulatie uitbreidt. 

Dirk Lips, voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn is tevreden met het bereikte compromis. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA vindt dit akkoord een belangrijke stap vooruit, waarmee de leefomstandigheden van de dolfijnen in het Brugse dolfinarium zullen verbeteren, een moeizaam bereikt maar eerbaar compromis.
De Raad voor Dierenwelzijn vraagt bovendien dat de bestaande Belgische normen aangepast worden op basis van dit advies. Het volledige advies met  alle aanbevelingen vindt u op www.raadvoordierenwelzijn.be.


Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90

Michel Vandenbosch
Voorzitter GAIA
0475/45.20.15

Geertrui Quaghebeur
Woordvoerster Boudewijn Seapark
0478/36.62.68