13 sep 2002 17:00

Rampen veroorzaakt door overvloedige regenval in september 2001

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de schade, veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen, door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd. Hierdoor wordt de geografische omvang van deze ramp afgebakend en de schadeloosstelling van de schade vastgesteld.

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de schade, veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen, door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd. Hierdoor wordt de geografische omvang van deze ramp afgebakend en de schadeloosstelling van de schade vastgesteld.

Alle gemeenten waarvan ten minste een deel ervan zich in één van de door het KMI afgebakende zones bevindt, komen in aanmerking. De tien Belgische provincies zijn getroffen, de meeste volledig.