20 apr 2012 19:51

Recht op gezondheidsverzekering voor chronische zieken of personen met een handicap verlengd

Na 30 juni 2012 wordt het recht van chronische zieken of personen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar, om een gezondheidsverzekering af te sluiten, verlengd

De ministerraad heeft dat op voorstel van minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx beslist*.

Chronische zieken of personen met een handicap hadden het vaak moeilijk om bij een privéverzekeraar een (betaalbare) hospitalisatieverzekering te kunnen afsluiten. Ingevolge een wetswijziging in 2007 verkregen die mensen het recht om op de markt een hospitalisatieverzekering te kiezen, op voorwaarde dat ze nog geen 65 jaar waren op het ogenblik waarop ze de overeenkomst ondertekenden. Ze betalen precies dezelfde premie als mensen zonder handicap of chronische ziekte, maar de verzekeraar behoudt wel het recht om de dekking van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aan de ziekte of voordien bestaande handicap gekoppelde medische kosten contractueel uit te sluiten.
Het kb verlengt dit recht na 30 juni 2012. Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, gaat akkoord met de verlenging.

* koninklijk besluit houdende uitvoering van art. 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.