20 feb 2004 16:00

Recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken.

Dit ontwerp legt het bedrag van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik toepasselijk op numerieke dragers van het type DVD vast op 0,59 euro per DVD-schijf. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 28 maart 1996.