01 mrt 2013 17:31

Rechtboek economisch recht: bijzondere rechtsprocedures en algemene definities

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumentenbescherming Johan Vande Lanotte drie voorontwerpen van wet goed die een nieuw boek en een titel aan het Wetboek van economisch recht toevoegen. Het gaat om boek XVII over de bijzondere rechtsprocedures en een nieuwe titel in boek I met algemene definities.

Boek XVII bepaalt de bijzondere rechtsprocedures zoals de vordering tot staking van een handeling in het kader van de consumentenbescherming. Het laatste voorontwerp voegt titel 1 Algemene Definities aan Boek I Definities toe. 

voorontwerp van wet houdende invoeging van Titel 1 “Algemene definities” in Boek I “ Definities” van  het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek XVII Bijzondere rechtsprocedures in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XVII in Boek I van het Wetboek van economisch recht