06 nov 2017 15:33

“Red de emoji”-game leert jongeren nieuwe gevaarsymbolen kennen

Sinds 1 juni 2017 dragen alle chemische producten nieuwe gevaarsymbolen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond. Om deze nieuwe symbolen bij jongeren (10-14 jaar) bekend te maken, lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vandaag het “Red de emoji”-game.
 

Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten zoals (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, bleekwater, ontstoppers, verven en doe-het-zelfproducten. Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken. De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie.

Daarom laat de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu jongeren gamen om hen de nieuwe gevaarsymbolen te leren kennen. Het spel staat nu online op www.reddeemoji.be. Er is een filmpje voor elk gevaarsymbool met een emoji in de hoofdrol. Deze neemt het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften en ondervindt zo aan de lijve de gevaren van een verkeerd gebruik van chemische producten. Jongeren kunnen de emoji redden door binnen de tijdslimiet het juiste gevaarsymbool op het chemisch product te slepen. Om jongeren aan te zetten zo vaak mogelijk te spelen en hen helemaal vertrouwd te maken met de gevaarsymbolen, kunnen ze ook mooie prijzen winnen (een gloednieuwe iPhone, een koptelefoon of Spotify-abonnementen).

De etiketten op verschillende chemische producten (wasmiddelen, verven,…) werden al sinds juni 2015 in heel Europa en in een groot aantal landen wereldwijd aangepast. Bedrijven hadden nog een overgangsperiode tot 1 juni 2017. Nu mogen winkels enkel nog chemische producten verkopen met de nieuwe etiketten. Op gevaarsymbolen.be vind je een volledig overzicht met de nieuwe symbolen en hun betekenis.

Enkele opvallende cijfers van het Antigifcentrum (2016)

• 55.254 oproepen, waarvan 11.769 oproepen voor huishoudproducten. 5960 van de oproepen mbt huishoudproducten waren voor incidenten met kinderen.

• 1392 oproepen ivm blootstellingen aan bleekwater (javel) of 3 tot 4 per dag. 60 % van deze ongevallen gebeurt nog steeds door het mengen met andere producten, waardoor irriterende rook vrijkomt.

• 307 oproepen ivm wasmiddelen in capsulevorm.

• 1079 meldingen ivm bijtende producten zoals ontstoppers, zoutzuur, sterke ontkalkers.

Handige tips:

• Om ongevallen te voorkomen lees het etiket vóór het gebruik en volg de gebruiksaanwijzing.

• Berg gevaarlijke producten op waar kinderen niet bij kunnen (op hoogte of achter slot).

• Hou kinderen uit de buurt bij gebruik van chemische huishoudproducten.

• Laat nooit een bodempje detergent of bleekwater staan in een beker of een glas.

• Bewaar producten steeds in hun originele verpakking. Producten die overgegoten werden, zijn al te vaak een oorzaak van ongevallen.

Bij contact met een chemisch huishoudelijk product: bel meteen 070 245 245 (gratis oproep, 24u/24, 7d op 7).

 

Contact:

Patrick De Cock woordvoerder Antigifcentrum patrick.de.cock@poisoncentre.be, tel. 0475 34 42 17

Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be, tel. 0495 25 47 24

https://www.facebook.com/reddeemoji.be

http://www.reddeemoji.be

Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj9-e008k8ABl65NI_L9Yeg_00YBNWvLJ