10 nov 2017 18:30

Regelgeving melding arbeidsongeschiktheid door zelfstandige aangepast

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige.

Het ontwerp brengt een aantal formele wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en brengt het in overeenstemming met de aanpassing van de procedures voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid en de verlenging van de primaire ongeschiktheid voor zelfstandigen. Deze aanpassingen vloeien voort uit de nieuwe Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009, die onder andere bepalen dat de behandelend geneesheer de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid dient te vermelden.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van art. 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten