02 jun 2017 18:24

Regelgeving voor de accreditering van artsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de regelgeving voor de accreditering van artsen.

Het ontwerp verankert de bestaande regelgeving voor de accreditering van artsen zoals die werd vastgelegd sinds de creatie van dit systeem en verder ontwikkeld door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de Accrediteringsstuurgroep. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994