17 sep 2021 18:46

Regeling van de interne overplaatsing van definitief medisch ongeschikt verklaarde militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van het verwerven, door de op medisch vlak definitief ongeschikt verklaarde militair, van de hoedanigheid van federale ambtenaar door interne overplaatsing.

Het ontwerp beoogt uitvoering te geven aan de wet tot vaststelling van het statuut van de (kandidaat-)militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en bepaalt:

  • de nadere regels betreffende de overplaatsing in de hoedanigheid van federale ambtenaar, voor de militairen van het actief kader die op medisch vlak ongeschikt werden verklaard, en de lichamelijke schade het gevolg is van een ongeval of ziekte opgelopen in dienst en door het feit van de dienst, met uitzondering van de ongevallen voorgevallen op de weg naar en van het werk
  • de te volgen procedure in het kader van deze overplaatsing

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.