16 sep 2022 17:55

Regering beslist goedkoper basispakket voor gezinnen en steunpakket voor bedrijven

De energiecrisis brengt heel wat gezinnen en bedrijven in een bijzonder moeilijke situatie. Om de impact van de energiecrisis te verlichten, heeft de federale regering bijkomende steun beslist die de energierekeningen de komende maanden mee moet helpen dragen. Deze steun komt boven op de 4 miljard euro aan energiesteun die de regering al voorzag en de meer dan 6 miljard aan ondersteunende koopkrachtmaatregelen.

 1. Goedkoper basispakket energie voor gezinnen

De federale regering introduceert een nieuw, goedkoper basispakket energie voor de maanden november en december. Dit goedkoper basispakket wordt verrekend op de voorschotfacturen vóór het einde van het jaar en betekent een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit.

Dit goedkoper basispakket wordt enkel voorzien voor variabele energiecontracten en voor alle nieuwe vaste contracten die werden afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021

Naast de contractvoorwaarde geldt ook een inkomensvoorwaarde. Het goedkoper basispakket is voor de lage en middeninkomens een netto-tegemoetkoming. Voor wie boven de onderstaande inkomensgrenzen uitkomt, zal de fiscus de tegemoetkoming beschouwen als een belastbaar voordeel.

Volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd:

 • alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 62.000 euro (ter info: het mediaan netto belastbaar inkomen bedraagt in ons land 37.273 euro)
 • koppels met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 125.000euro
 • per extra persoon ten laste komt bij dit jaarlijks netto belastbaar inkomen 3.700 euro

Voor gezinnen die met stookolie verwarmen wordt de bestaande cheque van 225 euro opgetrokken naar 300.

 1. Steun aan de bedrijven

Sociale steunmaatregelen

 • Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen
 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt geactiveerd en afgestemd op het Europese Temporary Crisis Framework
 • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen

​​​​​​​Fiscale en financiële steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van belastingen
 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund-
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december 

​​​​​​​Overige maatregelen

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.