03 mrt 2023 21:48

Regering neemt akte van arrest van het Grondwettelijk Hof

De regering neemt akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof. Wij zijn tevreden dat het Hof onze argumentatie gevolgd heeft.

Deze uitspraak ten gronde bevestigt het gegeven dat dit overbrengingsverdrag voldoet aan alle standaarden van internationaal recht. Ons land heeft met 74 landen een dergelijk verdrag.

De regering was steeds van oordeel dat het verdrag een belangrijk juridisch instrument is om Olivier Vandecasteele terug naar ons land te kunnen halen. De regering zet vastberaden haar inspanningen hiertoe verder. We staan hiervoor in nauw contact met de familie van onze landgenoot. Nu zullen de nodige stappen gezet worden om het verdrag te finaliseren rekening houdend met het arrest van het Grondwettelijk Hof. 

Alexander De Croo, eerste minister

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie

Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken