15 mrt 2022 10:04

Regering neemt opnieuw maatregelen tegen hoge energieprijzen

Het kernkabinet van de federale regering heeft opnieuw een reeks beslissingen genomen die de stijgende energiefacturen moet drukken. Zo komt er onder meer een verlaging van de btw op elektriciteit en gas, lagere accijnzen op diesel en benzine en een stookoliepremie. Ook het brede sociaal tarief wordt verlengd. De regering trekt voor het nieuwe energiepakket 1,33 miljard uit, bovenop de enveloppe van 1,1 miljard die al in februari was vrijgemaakt.

Zowel het hernemen van de economie na de COVID-19 crisis als de Russische invasie van Oekraïne zorgen voor ongekend hoge energieprijzen. Begin februari besliste de federale regering al een pakket van 1,1 miljard euro om blijvende prijsstijgingen aan te pakken en de energiefactuur betaalbaar te houden.

Door de aanhoudende prijsstijgingen, gevoed door de oorlog in Oekraïne, heeft de federale regering beslist om een bijkomend pakket van 1,33 miljard in te zetten om de stijgende energiefacturen te drukken, 1,08 miljard wordt gefinancierd met fiscale meerontvangsten door de gestegen energieprijzen.

Het pakket omvat volgende maatregelen:

Gas, elektriciteit en stookolie in kader van residentiële contracten

 1. Btw op elektriciteit aan 6% tot en met 30 september 2022  (raming 297,6 miljoen euro).
 2. Btw op aardgas aan 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 (raming 384 miljoen euro). Deze btw-verlaging zal ook van toepassing zijn op de warmtenetten.
 3. Invoering van een eenmalige automatische korting op de factuur van 200 euro per domicilie voor alle gezinnen die zich verwarmen met mazout/propaan/butaan (raming 210 miljoen euro).
  Verder wordt ook voorzien in een eenmalige herfinanciering van het sociaal mazoutfonds  (max. 17 miljoen euro).
 4. Verlenging van het verbrede sociaal tarief aardgas/elektriciteit tot en met 30 september 2022 (raming 94,5 miljoen euro).
 5. Er zal nagegaan worden of via het komende Europees initiatief de overwinsten van energiebedrijven kunnen afgeroomd worden en kunnen terugvloeien naar de Belgische elektriciteits- en gasverbruiker. Wanneer het Europees initiatief uitblijft – en na de studie van de CREG – kan de regering in juni 2022 een eigen initiatief uitwerken.

Mobiliteit

 1. De bijzondere accijnzen op benzine en diesel worden zo snel mogelijk en tijdelijk verlaagd met 17,5 cent/liter (incl. btw). De kostprijs hiervan bedraagt 2 miljoen euro per dag voor diesel en 1,26 miljoen euro per dag voor benzine.
  Een cliquet-systeem wordt ingevoerd waarbij de accijnzen hernemen in geval van prijsdalingen zodra de maximumprijs onder 1,7 euro per liter daalt.  Er wordt een evaluatie voorzien midden juni 2022. Vanaf dan wordt er voorzien in een maandelijkse monitoring.
 2. De federale regering zal de beslissing van de Raad van Bestuur van de NMBS om de vervoertickets vanaf juli 2022 met 4,5% te verhogen niet doorvoeren. Daartoe zal de NMBS gecompenseerd worden voor het overeenstemmende bedrag van 13 miljoen euro in 2022.

Voor bedrijven

 1. De stijgende energie- en grondstoffenprijzen hebben ook een sterke impact op de kosten van ondernemingen. De regering vraagt de Nationale Bank van België om de impact op de verschillende sectoren nader te onderzoeken. Op basis van deze analyse zal de regering, in overleg met de sociale partners, bekijken welke beleidsmaatregelen kunnen worden genomen, onder andere op gebied van de energiefactuur.
 2. De regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19, die op 31 maart 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en met 30 juni 2022, onder meer om bedrijven te helpen die worden getroffen door de oorlog in Oekraïne en eventuele economische sancties (geraamde kosten: 25,3 miljoen euro).

Europees druk

Intussen zet België verder Europees druk voor een structurele aanpak van de hogere energieprijzen Op de informele Europese top in Versailles (10-11 maart 2022) kreeg de Europese Commissie mede onder impuls van België de opdracht tegen eind van deze maand een plan uit te werken dat de energiebevoorrading en -betaalbaarheid voor de komende winter verzekeren, inclusief een ontkoppeling van de Russische energiemarkten.

Daarnaast moet de Europese Commissie tegen de Europese Raad van volgende week (24-25 maart) concrete opties uit te werken om de energieprijzen voor gezinnen en bedrijven te doen dalen. België verwacht van de Europese Commissie doortastende voorstellen, inclusief het tijdelijk introduceren van maximumprijzen in de groothandelsmarkt.