28 jun 2019 16:20

Regie der Gebouwen: addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens het addendum aan de overeenkomst tussen de N.V. Berlaymont 2000 en de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om een dossier met als doel de overeenkomst afgesloten tussen de naamloze vennootschap Berlaymont 2000 (in vereffening) en de Regie der Gebouwen te actualiseren via een addendum aan de overeenkomst. Er wordt daarnaast een stand van zaken gegeven van de uitvoering van de dadingen met de aannemers en van de sluiting van de vereffening.