21 apr 2017 16:33

Regie der gebouwen: overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht betreffende juridische, financiële en eventuele technische bijstand en adviesverlening voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Antwerpen.

In het kader van het Masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, worden nieuwe inrichtingen gebouwd.

Voor de bouw van de nieuwe inrichting in Antwerpen, doet de Regie der gebouwen een beroep op een externe consultant. De opdracht van de consultant bestaat uit het verlenen van juridische en financiële bijstand en advies bij de uitwerking van de gunningsprocedure, de oproep tot en de selectie van de kandidaten, de opmaak van de bepalingen van de opdrachtdocumenten, de analyse van de offertes van de inschrijvers, onderhandelingen ter optimalisatie van de offertes en de plaatsing en sluiting van de opdracht.