28 jun 2019 16:20

Regie der Gebouwen: regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erfpacht van twee sites van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming aan de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxemburg regelen.

Bij de hervorming van de Civiele Bescherming werd beslist om de vier sites van de operationele eenheden die verlaten worden (Liedekerke, Jabbeke, Ghlin en Libramont) over te dragen aan de hulpverleningszones die hierin geïnteresseerd zijn. De Hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxenburg bevestigden hun interesse in de sites van Liedekerke en Libramont. De onderhandelingen met deze zones zijn afgerond, en er werd voorgesteld om de sites voor 27 jaar in erfpacht te geven aan deze hulpverleningszones.

De ontwerpen zorgen er in dit kader voor dat:

  • een deel van de site Liedekerke, gelegen op de Kapellebaan 30, in erfpacht wordt gegeven aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
  • de site Libramont, gelegen op de Rue Fleurie, in erfpacht wordt gegeven aan de hulpverleningszone Luxemburg

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht