08 nov 2002 16:00

Regionalisering van de landbouw

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een reeks van ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd inzake de organisatie en de ontbinding en de overdracht naar de Gewesten (*) van de vermogens met rechtspersoonlijkheid opgericht bij de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent en Gembloers en bij het Centrum voor Landbouweconomie op 31 december 2002.

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een reeks van ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd inzake de organisatie en de ontbinding en de overdracht naar de Gewesten (*) van de vermogens met rechtspersoonlijkheid opgericht bij de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent en Gembloers en bij het Centrum voor Landbouweconomie op 31 december 2002.

De personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die vallen onder het vermogen met rechtspersoonlijkheid bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent worden volledig overgedragen aan het Vlaamse Gewest. De personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die vallen onder het vermogen met rechtspersoonlijkheid bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers worden volledig overgedragen aan het Waalse Gewest. De personeelsleden die onder het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel vallen, worden, volgens hun taalrol, overgeheveld naar het Vlaamse of het Waalse Gewest. (*) overeenkomstig de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen, wordt de regionalisering van de landbouw voortgezet via de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 (B.S. van 15/08/2002), meer bepaald het nieuwe artikel 26 ter.