06 dec 2019 15:05

Registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten.

Dit ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voert bepalingen uit over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten. Het ontwerp:

  • bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het digitale beeld van de vingerafdrukken en de instantie die gemachtigd is om over te gaan tot het nemen en digitaliseren van de vingerafdrukken, met name de gemeenteambtenaar
  • bakent de verschillende situaties af waarin een kaart die geen vingerafdrukken heeft, toch kan worden uitgereikt
  • bepaalt de voorwaarden voor het uitreiken van een kaart, met name de mogelijkheid om te garanderen dat de persoon aan wie het document wordt uitgereikt, daadwerkelijk de persoon is die hij beweert te zijn
  • preciseert dat het aan de bevoegde ministers is om de datum te bepalen waarop de verschillende betrokken documenten vingerafdrukken zullen moeten bevatten
  • bepaalt de voorwaarden volgens welke de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart moet gebeuren
  • wijzigt het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten, zodanig dat de Belgische gemeenten en de consulaire posten, afgezien van die waarbij een Belg zich in het buitenland heeft ingeschreven, voortaan ook een identiteitskaart kunnen afgeven
  • voert verschillende terminologische en legistieke wijzigingen uit

De invoering zal eerst gepaard gaan met een pilootfase, waarbij enkele gemeenten en de consulaire post van Den Haag overschakelen om de introductie van de nieuwe kaart met vingerafdrukken voor te bereiden. De pilootgemeenten zijn Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten