29 nov 2002 17:00

Reglementering van de uitoefening van de psychotherapie

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met het oog op de reglementering van de psychotherapie.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met het oog op de reglementering van de psychotherapie.

De tekst geeft een definitie van de psychotherapie, creëert en beschermt de titel van psychotherapeut. Hij bepaalt de minimale criteria die gerespecteerd moeten worden om de titel te verwerven en op die wijze de beroepstitel te dragen. Psychotherapeuten zullen zodoende erkend worden als gezondheidszorgberoepen met een eigen statuut en een eigen autonome competentie. De erkenningscriteria hebben betrekking op de opleiding en de stages die men moet gevolgd hebben. De tekst speelt in op de ontwikkeling die de regeling van een aantal nieuwe beroepen in het psychosociale domein van de gezondheidszorg beoogt, zoals de klinische psychologie, de klinische seksuologie of de klinische orthopedagogiek. Het ontwerp wordt ingediend bij de Raad van State voor advies binnen de drie dagen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de psychotherapie.