12 mei 2023 15:57

Reglementering van het cameragebruik door de brandweer en de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat het gebruik van camera's door de brandweer en de civiele bescherming regelt.

De brandweerlieden en de civiele bescherming wensen tijdens hun interventies camera's te kunnen gebruiken voor specifieke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het beheer of de evaluatie van een interventie of de opleiding van het personeel.

Naar analogie van de specifieke reglementering van het gebruik van camera's door de politiediensten, werd ook voor de hulpverleningszones en de civiele bescherming wetgeving uitgewerkt die de modaliteiten bepaalt voor de plaatsing en het gebruik van camera's door de brandweer en de civiele bescherming.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, om het gebruik van camera's door de operationele diensten van de civiele veiligheid te regelen